โรงเรียนบ้านนาโคก

341 หมู่ 2 ตำบลศรีสองรัก

 อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

เบอร์ติดต่อ 0 4207 1068

E-mail nakhok.loei1.go.th

เว็บไซต์ https://nakhok.loei1.go.th