ITA

โรงเรียนบ้านนาโคก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

341 หมู่ 2 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100

เบอร์ติดต่อ 0 4207 1068 E-mail nakhok.loei1.go.th

เว็บไซต์ https://nakhok.loei1.go.th


แผนที่ตั้งสถานศึกษา