ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีเลือดหมูแถบขาว

ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู

สงวนลิขสิทธิ์ภาพ โดยงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองเลย