โรงเรียนบ้านนาโคกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

Post date: Dec 03, 2020 3:12:39 PM

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวอรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมชื่นชมยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติและมีคุณค่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม