สัปดาห์ที่สองของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

Post date: Jan 22, 2021 2:26:11 AM

สัปดาห์ที่สองของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ..นักเรียนได้นำใบงาน/แบบฝึกหัดมาส่ง พร้อมรับใบงานใหม่ และรับเงินค่าอาหารกลางวันคนละ 200 บาท โดยให้ผู้ปกครองได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้รับประทานที่บ้าน รูปภาพเพิ่มเติม