ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

Post date: Jan 12, 2020 9:3:6 AM

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนบ้านนาโคก ในวันที่ 14 มกราคม 2563 นี้