นักเรียนบ้านนาโคกได้คะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 เต็ม 100 คะแนน

Post date: Jun 16, 2021 3:23:38 AM

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับน้องหนาว เด็กหญิงมัทฒินันท์ แก่นมั่น นักเรียน รร.บ้านนาโคก ที่ได้คะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 เต็ม 100 คะแนน #ขอบคุณครูประจำชั้น ป.1 คณะครู และผู้ปกครองที่เอาใจใส่ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กค่ะ

รูปภาพเพิ่มเติม