งดการเรียนการสอนแบบ On-site ให้ใช้การเรียนการสอนแบบ On-hand ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 11 ก.ค.2564

Post date: Jun 30, 2021 4:54:2 AM

ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On-site ให้ใช้การเรียนการสอนแบบ On-hand แทน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 11 ก.ค.2564 ตามมติ ศบค.จ.เลย #safe and far away from covid. (ขอให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิดนะคะ)