งดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ออกไปอีก 14 วัน ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564

Post date: Jul 12, 2021 4:11:39 AM

ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก เรื่อง งดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ออกไปอีก 14 วัน ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564 โดยทางโรงเรียนได้ใช้รูปแบบ On-hand และเติมเต็มความรู้ผ่าน Clip video #ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะ #ขอให้ทุกคนปลอดโรคและปลอดภัย ห่างไกลจาก covid-19