การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา

Post date: Jul 31, 2019 4:15:49 PM

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย 1