โรงเรียนบ้านนาโคกได้ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นเกียรติในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

Post date: Mar 01, 2021 2:53:13 AM

25 ก.พ.64 ภาคบ่าย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคกได้ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นเกียรติในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ของนายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.ลย.2 และนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รอง ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู

รูปภาพเพิ่มเติม