โรงเรียนบ้านนาโคกได้รับการตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Post date: Jun 17, 2020 7:27:32 AM

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 โรงเรียนบ้านนาโคกได้รับการตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ผอ.กลุ่มฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 และ ศธจ.เลย ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ ...ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม