โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Post date: Mar 08, 2021 3:26:13 AM

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับคณะครูและนักเรียน โดยมีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาตรี โท และเอก (ประถม) รวมจำนวน 89 คน ส่วนคณะครูสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก (อุดม) รวมจำนวน 6 คน โดยมีคณะสงฆ์จากวัดศรีวิชัยวนารามมากำกับและดูแลการสอบ

รูปภาพเพิ่มเติม