โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ลูกๆ นักเรียน ,ไปร่วมงานทอดกฐิน และไปเตรียมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรรมสิ่งแวดล้อม

Post date: Oct 05, 2020 1:57:25 AM

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ในวันที่ฟ้ารั่ว..ฝนตกหนัก โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ลูกๆ นักเรียน / ไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดบ้านน้ำภู (สะสมเสบียงบุญ) และไปเตรียมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ข้อมูลเพิ่มเติม