โรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ สพป.ลย.1

Post date: Oct 05, 2020 2:0:48 AM

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ได้นำตัวแทนลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ สพป.ลย.1 #เติมประสบการณ์ดีๆนอกห้องเรียนให้เด็กๆข้อมูลเพิ่มเติม