โรงเรียนบ้านนาโคกร่วมกับท่านวิเศษ อิ่มรักษา ผอ.สกสค.จ.เลย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป.บึงกาฬ

Post date: Sep 14, 2020 2:42:30 AM

11 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านนาโคก ร่วมกับท่านวิเศษ อิ่มรักษา ผอ.สกสค.จ.เลย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะที่ 3 จากโรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป.บึงกาฬ นำทีมโดย ผอ.นฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ (พี่ชายใจดี) #ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม