โรงเรียนบ้านนาโคกรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

Post date: Sep 01, 2020 7:40:44 AM

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม