โรงเรียนนาโคกร่วมกับทางชุมชน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก

Post date: Oct 19, 2020 2:6:27 AM

วันเสาร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ร่วมกับทางชุมชนและศรัทธาญาติมิตร

ข้อมูลเพิ่มเติม