โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจฟัน นักเรียน

Post date: Aug 24, 2020 4:15:8 AM

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวันนี้ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ ที่ให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจฟัน นักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6 พร้อมฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นป 6 ทุกคนค่ะ