โครงการพัฒนาบุคลากร ครู และผู้บริหาร โรงเรียนบ้านไร่นาดี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก

Post date: Sep 01, 2020 7:25:6 AM

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป.สกลนคร เขต 1 มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก..ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา..

ข้อมูลเพิ่มเติม