แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ

Post date: Feb 22, 2021 6:4:33 AM

ภาคบ่าย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ กับคณะผู้บริหารจาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพป.เลย เขต 1 รูปภาพเพิ่มเติม