เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก

Post date: Jul 03, 2020 9:12:24 AM

เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก วันนี้อนุญาตให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียนในโรงเรียนได้..แต่เพิ่มจุดคัดกรองหน้าอาคารเรียนแทน..คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม.."เราทำได้"

ข้อมูลเพิ่มเติม