เข้าร่วมประชุม conference ซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับ สพป.ลย.1

Post date: Jun 10, 2021 2:7:57 AM

25 พ.ค.64 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก เข้าร่วมประชุม conference ซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับ สพป.ลย.1 รร.บ้านนาโคกเปิดเรียนวันที่ 1 มิ.ย.64 นะคะ

รูปภาพเพิ่มเติม