เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

Post date: Dec 21, 2020 3:52:41 AM

17 ธ.ค.63 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.5 และ ร.9 

รูปภาพเพิ่มเติม