ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2

Post date: Dec 17, 2020 1:47:37 AM

วันที่ 9 ธ.ค.63 ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2 จำนวน 10 คน..

รูปภาพเพิ่มเติม