ศึกษาดูงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

Post date: Sep 10, 2020 2:31:24 AM

ช่วงบ่าย วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางมยุรี ปลั่งกลาง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก..#ขอบคุณที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนของเรา #ขอบคุณทีมงานที่เข้มแข็ง #ขอบคุณลูกๆ นักเรียน #ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม