วันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Post date: Nov 27, 2020 6:58:24 AM

27 พ.ย.63 วันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคกเริ่มต้นการเรียนการสอนด้วยความสดชื่น เบิกบาน  #ท้องฟ้าวันนี้สวยงามมาก #27-30 พ.ย.63 เปิดเรียนต่อเนื่อง 4 วันทำการนะคะ #back to school

รูปภาพเพิ่มเติม