วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย

Post date: Oct 12, 2020 1:29:55 AM

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย โดยช่วงเช้าได้นำนักเรียนร่วมบุญกฐินวัดโพธิ์ชุม ทำบุญต่อยอดกฐินวัดศรีอภัยวัน และในช่วงบ่ายได้จัดอบรมคุณธรรม-วินัยนักเรียน #ความรู้คู่คุณธรรม #สะสมเสบียงบุญ

รูปภาพเพิ่มเติม