วันที่ 3 ของการเปิดเรียน on-site

Post date: Jun 18, 2021 4:50:50 AM

16 มิ.ย.64 วันที่ 3 ของการเปิดเรียน on-site หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ต่อด้วยกิจกรรม big cleaning #ขอบคุณคณะครู-บุคลากร และลูกๆ นักเรียน รร.บ้านนาโคกทุกคนนะคะ

รูปภาพเพิ่มเติม