วันที่ 2 ของการเปิดเรียน on-site

Post date: Jun 18, 2021 4:47:42 AM

15 มิ.ย.64 วันที่ 2 ของการเปิดเรียน on-site #โรงเรียนน่าอยู่ ผอ.- คุณครูใจดี นักเรียนต่างก็สุขขี แสนโชคดีเพราะชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา

รูปภาพเพิ่มเติม