"วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"

Post date: Jul 03, 2020 8:39:56 AM

3 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และนำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน และฟังธรรม..อนุโมทนาบุญด้วยกัน.."วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"

.ข้อมูลเพิ่มเติม