รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย นำคณะครูและบุคลากรมาศึกษาดูงาน

Post date: Nov 27, 2020 6:29:35 AM

11 พ.ย.63 ด.ต.หญิง กิตติกา ศรีโบราณ ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย นำคณะครูและบุคลากรมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนสถานศึกษารางวัลพระราชทานที่ รร.บ้านนาโคก #ยินดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

#ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

รูปภาพเพิ่มเติม