ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Post date: Jan 22, 2021 2:9:7 AM

7 ม.ค.64 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) และการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้วยบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นกัลยาณมิตร

รูปภาพเพิ่มเติม