ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2

Post date: Dec 21, 2020 4:1:2 AM

18 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้มาศึกษาดูงานการพัฒนาสถานศึกษาสู่รางวัลพระราชทาน ที่ รร.บ้านนาโคก

รูปภาพเพิ่มเติม