ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 (บ้านฝางโซนใต้) สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน (154 คน)

Post date: Sep 28, 2020 3:24:20 AM

25 กันยายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 (บ้านฝางโซนใต้) สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน (154 คน) ได้มาศึกษาดูงานที่ รร.บ้านนาโคก

ข้อมูลเพิ่มเติม