ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านผาขาวโพนแพง

Post date: Oct 10, 2020 8:23:43 AM

8 ตุลาคม 2563 นางมณีโสม พุทธโคตร ผอ.รร.บ้านผาขาวโพนแพง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ได้นำคณะครูและบุคลากรมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม-โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่ รร.บ้านนาโคก

ข้อมูลเพิ่มเติม