ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานคณะโรงเรียนเพชรวงกฎ

Post date: Oct 10, 2020 8:28:18 AM

8 ตุลาคม 2563 นางสาวระย้าเงิน เหลืองอร่าม ผอ.รร.อนุบาลบ้านหมี่ ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาโคก

ข้อมูลเพิ่มเติม