ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นางดวงใจ วิชาเครื่อง และนางวราภรณ์ ปานิเสน

Post date: Nov 09, 2020 1:30:15 AM

วันที่ 30 เดือนตุลาคม 2563 ต้อนรับนางดวงใจ วิชาเครื่อง ครูจาก รร.อนุบาลเลย และนางวราภรณ์ ปานิเสน พนักงานราชการ สายงานการสอน จาก รร.บ้านห้วยโตก สู่ครอบครัวโรงเรียนบ้านนาโคก..ขอให้เริ่มต้นสถานที่ทำงานแห่งใหม่อย่างมีความสุขนะคะ