ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

Post date: Dec 28, 2020 3:9:33 AM

25 ธันวาคม 2563 นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์ ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ รร.บ้านนาโคก #สีสันของผ้าปาเต๊ะ #น้ำใจไทเมืองเลย

รูปภาพเพิ่มเติม