ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ผอ.รร.อนุบาลเลย คณะรอง ผอ.รร. และคณะครู

Post date: Mar 01, 2021 2:45:26 AM

23 ก.พ.64 ภาคบ่าย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ผอ.รร.อนุบาลเลย ได้นำคณะรอง ผอ.รร. และคณะครู มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานของ รร.บ้านนาโคก

รูปภาพเพิ่มเติม