ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

Post date: Oct 10, 2020 8:19:48 AM

8 ตุลาคม 2563 ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผอ.รร.บ้านซำจำปา (ประธานศูนย์ฯ) และคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาโคก 

ข้อมูลเพิ่มเติม