ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านเกาะโพธิ์ สพป.ชลบุรี เขต 2

Post date: Oct 05, 2020 1:47:20 AM

2 ตุลาคม 2563 ดร.สำอางค์ สุดสอาด ผอ.รร.บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาโคก..#เครือข่ายกัลยาณมิตรสายคุณธรรม #ขอให้มีความสุขกับการดูงานและการท่องเที่ยวจังหวัดเลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม