ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

Post date: Oct 05, 2020 1:34:3 AM

28 กันยายน 2563 ดร.มณลักษณ์ ภักดีชน ผอ.รร.บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก #ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรทุกท่าน #ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม