พลจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาเป็นทีมจิตอาสาร่วมพัฒนา รร.บ้านนาโคก

Post date: Jun 16, 2021 4:10:20 AM

4 มิ.ย.64 มทบ.28 ได้ส่งกำลังพลจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาเป็นทีมจิตอาสาร่วมพัฒนา รร.บ้านนาโคก .."สะอาด สวยงาม ปลอดภัย"..#ขอขอบคุณท่าน ผบ.มทบ.28 และ จนท.ทหารทุกท่านค่ะ รูปภาพเพิ่มเติม