พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 New normal

Post date: Jul 16, 2020 8:58:27 AM

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

New normal ของโรงเรียนบ้านนาโคก..สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกันสักนิด..แค่หัวใจคุณครูและลูกนักเรียนใกล้ชิดกันเสมอ..

***ข้อมูลเพิ่มเติม