พิธีอัญเชิญรางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

Post date: May 18, 2021 3:4:4 AM

7 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 นายประจวบ ศิลธรรม นายก อบต.ศรีสองรัก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก คณะครู บุคลากร และนักเรียน รร.บ้านนาโคก ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีแห่งเกียรติยศนี้

รูปภาพเพิ่มเติม