ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ได้นำนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ รร.บ้านนาโคก

Post date: Oct 10, 2020 8:14:10 AM

7 ตุลาคม 2563 ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ได้นำนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ รร.บ้านนาโคก #นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมากเลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม