ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและ ITA online

Post date: Sep 10, 2020 2:27:48 AM

ช่วงเช้าวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน 110 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและ ITA online ที่ รร.บ้านนาโคก..#มิตรภาพเกิดขึ้นจากการดูงาน..เพราะเราใช้หัวใจต้อนรับทุกท่าน#

ข้อมูลเพิ่มเติม