ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร รร.บ้านนาโคก ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

Post date: Jun 10, 2021 1:58:59 AM

17-21 พ.ค.64 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร รร.บ้านนาโคก ได้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564, จัดเตรียมหนังสือเรียนให้นักเรียน, พัฒนาอาคารสถานที่ และเตรียมแผนงาน โครงการ เอกสาร ใบงานต่างๆ #เราจะผ่านวิกฤติ covid-19 ไปด้วยกัน #ครูพร้อม

รูปภาพเพิ่มเติม