ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

Post date: Dec 07, 2020 2:51:22 AM

Day 3 (3 ธ.ค.63) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานระบบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.สรายุทธ อนันตศิริ และคณะครูเป็นอย่างดี #ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ

รูปภาพเพิ่มเติม